Irak Faruk Medical City Hastanesi

Irak Faruk Medical City Hastanesi Aydınlatma Otomasyonu

Firmamızca şu çözümler sunulmuştur.

Aydınlatma Otomasyonu:
KNX Saha ürün gamı ile aydınlatma otomasyonu tamamlanmıştır.